Studiopalvelujen toimitusehdot

Yritys ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat teknisistä ongelmista toimeksiannon aikana. Ennalta arvaamattomat tilanteet, kuten laiterikko, sähkökatko, ohjelmiston lisenssiavaimen rikkoutuminen tai muu näihin rinnastettava tekijä, joka johtaa palvelun keskeytymiseen, viivästymiseen tai peruuntumiseen ei aiheuta yritykselle korvausvelvollisuutta. Äänimateriaalin tahaton tuhoutuminen, kuten kovalevyn tai muun tallennusmedian rikkoutumisesta tai siihen rinnastettavasta syystä ei aiheuta yritykselle korvausvelvollisuutta. Yritys ei vastaa asiakkaan ja äänitettävän muusikkoryhmän omaisuudesta yrityksen hallinnoiman studion alueella. Yritys ei vastaa Force Majeure -olosuhteiden aiheuttamasta vahingosta tai viivästyksestä. Yritys ei vastaa asiakkaan äänimateriaalin varmuuskopioinnista. Asiakas voi tarvittaessa huolehtia varmuuskopioinnista omalle tallennusmedialleen. Yritys ei ole korvausvastuussa asiakkaan hyväksymän materiaalin mahdollisista virheistä.

Maksuehto on lasku 14 vrk maksuajalla. Aineisto luovutetaan kokonaisuudessaan kun lasku on maksettu. Materiaalin käyttö- ja julkaisuoikeus siirtyy asiakkaalle vasta maksun suorittamisen jälkeen.

Asiakkaan on mahdollista perua studiovaraus veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen sovittua toimeksiannon alkamisajankohtaa. Muussa tapauksessa asiakas on velvollinen maksamaan peruutusmaksun, jonka suuruus on yhtä (1) studiopäivää vastaava hinta. Jos asiakas jättää saapumatta varattuna aikana, peritään studiovarauksen hinta kokonaisuudessaan.